Pravidla

Všeobecně

- Základní povinností všech zúčastněných hráčů je naučit se pravidla hry a dodržovat je.
- Každý hráč se hry účastní na vlastní nebezpečí a je plně odpovědný za případné škody, jež způsobí.
- Není dovoleno vstupovat na zjevně neveřejná prostranství za účelem zkracování cesty. Tím se myslí především obhospodařované louky, budovy, zahrádkové kolonie, pole, hřbitovy, lomy, hustníky, obory apod.
- Každý hráč je povinen se ve městě (i případných vesnicích) chovat jako ve městě a v lese (i na poli apod.) se chovat jako v lese.
- Je zakázáno používat k přesunu cokoli jiného než vlastní nohy, vlastní ruce, veřejnou linkovou a městskou hromadnou dopravu, jakákoli plavidla a volný pád (nedoporučujeme).
- Během hry je možno volat v nouzi na kontaktní telefonní číslo, které vám bude oznámeno po zaplacení startovného. Tím se myslí zranění, úmrtí, beznadějné zabloudění, deprese, epileptický záchvat, apod. Nikoli potíže s luštěním, spoluhráči nebo protihráči. Kontaktní telefon neslouží k ověřování správnosti stanoviště.
- Organizátoři si vyhrazují právo na změnu těchto pravidel před zahájením hry i v jejím průběhu, bude-li vynucena okolnostmi. Tato případná změna bude avizována v sekci NOVINKY, případně budou přihlášené týmy informovány elektronickou poštou, v průběhu hry pak prostřednictvím stanovišť a na nich sídlících organizátorů.

Účast ve hře

Hra PI-V-O je určena hráčům starším 16 let (s podmínkou aspoň jednoho "dospěláka" v týmu), kteří se účastní na vlastní nebezpečí. Základní podmínkou účasti je řádně zaregistrovaný 2 až 5-ti členný tým (plus neomezený počet koček a jiného zvířectva).

Průběh hry

Trasa hry povede ulicemi města Ostravy a přilehlého okolí.
Hra je tvořena přesně daným počtem stanovišť.
Týmy se během hry pohybují od stanoviště ke stanovišti a mohou se kdykoliv rozdělit.
Na stanovištích jsou zprávy obsahující šifry, úkoly, informace, nápovědy nebo předměty, které mohou být pro dokončení hry nepostradatelné.
Na každém stanovišti bude z aktuální zprávy (nebo i z předchozích zpráv) zjistitelné umístění následujícího stanoviště.
Není-li uvedeno jinak, bude v šifrách použita anglická abeceda (A–Z bez diakritiky a bez písmene CH, tedy 26 písmen).
Zprávy budou na stanovištích ukryty tak, aby je pokud možno nenašel někdo, kdo se hry neúčastní; proto může jejich objevení chvíli trvat. Hledejte je však do maximální vzdálenosti 5 metrů od předpokládaného stanoviště (hledání zprávy na stanovišti není smyslem hry, proto hledáte-li zprávu déle než 20 minut, jste pravděpodobně na špatném místě).
Zprávy budou číslovány nepřerušenou řadou a budou označeny logem hry.
Pokud se budou zprávy vyskytovat ve více kopiích, je možné si jednu kopii za tým odnést s sebou. Je-li však na stanovišti zpráva poslední, musí ji tým na stanovišti zanechat pro ostatní a zprávu si opsat.
Zprávy se nesmí ničit ani pozměňovat.

Je zakázáno

Během hry je zakázáno jít záměrně v závěsu za jiným týmem (nebo týmy) s cílem nechat se vést na další stanoviště.
Tým se nesmí zdržovat na žádném ze stanovišť – zprávu vždy vyzvedněte (opište) a pak se vzdalte mimo dohled stanoviště.
Je zakázáno předávat jakékoliv informace o trase, stanovištích a zprávách jiným týmům a osobám, které se hry neúčastní. Osoby, které se hry neúčastní lze požádat o radu. Např.: "Můžete nám poradit, kde najdeme ulici Na Příkopech?". Ale samozřejmě se nelze ptát: "Nevíte, kam zabočila ta skupinka lidí, co tu šla před námi?"
K přesunům během hry není možné použít nic kromě vlastního těla, případně ostravské městské hromadné dopravy (nelze použít ani kolo, skateboard, kolečkové brusle apod.).
Během hry je zakázáno používat vysílačky a systém GPS, mobilni telefony ani jakékoli jiné elektronické komunikátory, včetně PDA.
Zprávy nebudou umístěny v místech, která nejsou běžně přístupná veřejnosti, na soukromých pozemcích a na jiných, v době konání hry, nepřístupných místech. Do všech těchto míst je vstup proto zakázán.
Při hře je zakázáno rušit noční klid, porušovat zákony ČR a jakkoliv jinak na sebe negativně upozor??ovat. Nezanechávejte po sobě odpadky a neplašte zvěř.

Konec hry

Cílem hry je projít všemi stanovišti a včas dorazit do cílového stanoviště. Vyhrává tým, který projde celou trasu hry a z něhož do cílového stanoviště jako první dorazí minimálně dva jeho členové se správným cílovým heslem. Trasa však nebude jednoduchá a úspěšné budou všechny týmy, které dosáhnou cíle ve stanoveném čase.
Hra bude vyhodnocena na cílovém stanovišti (zveřejnění výsledků, ukázka správného postupu, předání ceny...). Umístění tohoto shromaždiště se hráči dozví v průběhu hry. Na vyhodnocení hry tak zveme i hráče, kteří hru nedokončí. Dozvědí se správné řešení hry a mohou se s ostatními podělit o své zážitky.